ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารับจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานทำสวน ดูแลตัดแต่งต้นไม้ภายในบริเวณพื้นที่ของสำนักช่างสิบหมู่ (ไสว ศรีคำ) จำนวน ๑ งาน ของฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักช่างสิบหมู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 19/10/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 17

ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF: